NOFAS
NOFAS
NOFAS

NOFAS

Norges ledende innovasjonspartner

NOFAS har et av Nordens fremste miljø for rådgivning og sikring av finansieringsmidler til FoU-prosjekter. Vårt arbeid har så langt resultert i over 3 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstils

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

NOFAS har et av Nordens fremste miljø for rådgivning og sikring av finansieringsmidler til FoU-prosjekter. Vårt arbeid har så langt resultert i over 3 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til våre kunder. NOFAS er en betrodd partner for forskningsstrategiske spørsmål og har egen avdeling innenfor strategisk rådgivning og EU.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bank og finans

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Enabling new business opportunities

Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Norway

32 22 10 40

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje