Nordic Edge Expo
Nordic Edge Expo
Nordic Edge Expo

Nordic Edge Expo

Nordens største smartbykonferanse

Nordens største smartbykonferanse

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Nordens største smartbykonferanse

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning

Løkkeveien 109
4007 STAVANGER
Norway

47509105

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje