Norkring
Norkring
Norkring

Norkring

Norkring tilbyr bekymringsfri håndtering av den fysiske verden

Norkring sørger for bekymringsfri håndtering av den fysiske verden •Organisasjon bygd opp rundt trådløse kommunikasjonsnett •Eier infrastruktur og skalerer raskt •Nasjonal tilstedeværelse døgnet ru

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Likestilling mellom kjønnene
Innovasjon og infrastruktur
Ansvarlig forbruk og produksjon
Liv under vann
Liv på land

Norkring sørger for bekymringsfri håndtering av den fysiske verden •Organisasjon bygd opp rundt trådløse kommunikasjonsnett •Eier infrastruktur og skalerer raskt •Nasjonal tilstedeværelse døgnet rundt •Lang erfaring med 24/7 drift i Norge

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Snarøyveien 30
1360 Fornebu
Norway

67 89 20 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje