Norsk Sentrumsutvikling
Norsk Sentrumsutvikling
Norsk Sentrumsutvikling

Norsk Sentrumsutvikling

45 grunneier-, sentrums- og næringsforeninger og kommuner

45 grunneier-, sentrums- og næringsforeninger og kommuner

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

45 grunneier-, sentrums- og næringsforeninger og kommuner

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg
Handel
Hospitality

Østervåg 6
4006 STAVANGER
Norway

55 130 130

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje