NTI
NTI
NTI

NTI

Skalerbare og fremtidssikre løsninger

NTI er en teknologi og tjenesteleverandør innen BIM, VDC og Facility Management. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med et sterkt engasjement, dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er NTI e

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

NTI er en teknologi og tjenesteleverandør innen BIM, VDC og Facility Management. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med et sterkt engasjement, dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er NTI en pådriver i våre kunders innovasjon og fornyelse. I NTI benytter vi et metodeverk vi kaller NTI METODEN. Dette er et rammeverk og en metodikk for å analysere nåsituasjonen, kartlegge ønsket situasjon og legge planene for implementering av ønsket løsning - alt for å bidra til og sikre bærekraftige løsninger i et livsløps perspektiv.

NTI er en av Europas største leverandører av løsninger og tjenester, og vi dekker dine forretningsbehov for CAD, CAM, GIS, BIM og Facility Management - fra rådgivning og behovsanalyse til leveranse, opplæring og support. Vi tilbyr opplæring innen f.eks BIM, openBIM, digitale byggeplasser med mere. Vi representerer leverandører og løsninger som Autodesk, Catenda og deres bimserver bimsync, 4D løsningen Synchro, Solibri med flere. Vi nærmer oss 300 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og på Island og har en samlet omsetting på ca 500 millioner kroner.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Malmskriverveien 35
1337 SANDVIKA
Norway

92087760

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje