Oslo Business region
Oslo Business region
Oslo Business region

Oslo Business region

Support for start-ups i Oslo-regionen

Support for start-ups i Oslo-regionen

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Support for start-ups i Oslo-regionen

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Tordenskiolds gate 2
0160 OSLO
Norway

924 59 919

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje