Advokatfirma Recurso
Advokatfirma Recurso
Advokatfirma Recurso

Advokatfirma Recurso

Juridisk rådgivning til bedrifter og privatpersoner.

Juridisk rådgivning til bedrifter og privatpersoner. Spesialfelt arbeidsrett og megling, samt bistand i fbm bedriftsoppstart og utviklingsprosesser. Recurso AS yter effektiv, løsningsorientert og pers

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Juridisk rådgivning til bedrifter og privatpersoner. Spesialfelt arbeidsrett og megling, samt bistand i fbm bedriftsoppstart og utviklingsprosesser. Recurso AS yter effektiv, løsningsorientert og personlig rådgivning og bistand til sine klienter og samarbeidspartnere.

Vår visjon er at ressurs er elementært og nødvendig i alt som skal gjøres, og ressurser er til for å brukes. Vi arbeider fremoverlent, for å hjelpe våre kunder til å oppnå gode og konstruktive resultater. Du/dere skal oppleve at vårt arbeid utføres med gjensidig tillit og at vi jobber ut ifra et helhetlig perspektiv.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bank og finans
Consulting

Rødbergveien 2B
0591 OSLO
Norway

41695522

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje