Rogaland Fylkeskommune
Rogaland Fylkeskommune
Rogaland Fylkeskommune

Rogaland Fylkeskommune

Offentlig forvaldning

Fylkeskommunens næringsavdeling, koordinerer utviklingsarbeidet med smarte samfunn i Rogaland og deltar i utvikling og drift av EU-prosjekter

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Fylkeskommunens næringsavdeling, koordinerer utviklingsarbeidet med smarte samfunn i Rogaland og deltar i utvikling og drift av EU-prosjekter

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Mat og landbruk
Turisme
Bygg og anlegg
Utdanning
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Improving traffic management
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Improving public transport accessibility
Improving education
Promoting active living
Increasing energy efficiency of appliances
Promoting sustainbable use of land
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Improving Energy Usage Efficiency
Reducing use of fossils
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Arkitekt Eckhoffs gate 1
4010 STAVANGER
Norway

51516600

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje