Sandnes kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune

Sandnes kommune

Romslig, modig, sunn! I sentrum for fremtiden

Sandnes er landets 7. største kommune med i overkant av 75 000 innbyggere.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Sandnes er landets 7. største kommune med i overkant av 75 000 innbyggere.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Rådhusgata 1
4306 SANDNES
Norway

91128357

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje