Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune

.

Kommunen har Smart City program med en protefølje av prosjekter innen bl a smart city, smart helse, digital forvaltning, smarte bygg og smart vann. Vi har samarbeidsavtale med Smart Innovation AS i

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Kommunen har Smart City program med en protefølje av prosjekter innen bl a smart city, smart helse, digital forvaltning, smarte bygg og smart vann. Vi har samarbeidsavtale med Smart Innovation AS i Halden.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Glengsgata 38
1706 SARPSBORG
Norway

69 10 80 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje