Shareactor
Shareactor
Shareactor

Shareactor

Plattform for delingsøkonomi

Plattform for delingsøkonomi

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Plattform for delingsøkonomi

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Å vegen 5
8392 Sørvågen
Norway

94874377

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje