Siemens Norge
Siemens Norge
Siemens Norge

Siemens Norge

Global drivende kraft for å elektrifisere verden

Siemens er en global drivende kraft for å elektrifisere verden - fra energiproduksjon, distribusjon av strøm til smart grid løsninger og effektiviseringen av elektrisk energi - Vi er og med i utviklingen av medisinsk og laboratorisk diagnostikk.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

I dag har Siemens ca. 377.000 ansatte i mer enn 200 land/regioner. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og har i snart 170 år satt tydelige spor i utvikling av banebrytende teknologiløsninger for hele verden.

Her i Norge har vi ca. 1500 medarbeidere fordelt på 17 lokasjoner, og omsetter årlig ca. 5 milliarder. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo.

Vi jobber for å skape morgendagens teknologi, for en bedre og bærekraftig verden - som vil hjelpe deg i din hverdag, enten det er i din hverdag eller på jobb.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Østre Aker vei 88
0596 OSLO
Norway

+47 22 63 30 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje