Skalar
Skalar
Skalar

Skalar

Nyskapende digitale produkter for det smarte samfunnet

Skalar skaper produkter med en hensikt; innovative løsninger som folk faktisk har bruk for. I Skalar jobber vi over tid med å stadig forbedre våre allerede gode produkter, samtidig som vi skaper løsni

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Skalar skaper produkter med en hensikt; innovative løsninger som folk faktisk har bruk for. I Skalar jobber vi over tid med å stadig forbedre våre allerede gode produkter, samtidig som vi skaper løsninger som gir et smartere samfunn. Gjennom vår prosess tar vi både egne og andres ideer fra idé til marked.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Kongens gate 11
0153 OSLO
Norway

21995858

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje