Smart City Insights
Smart City Insights
Smart City Insights

Smart City Insights

Smart City og dataøkosystem konsulentselskap

Smart City Insights arbejder med smart city projekter over hele verden. Peter, som er ejer at selskabet, har over 10 års erfaring med smart city projekter. Dette inkluderer smart city og dataøkosystem

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

Smart City Insights arbejder med smart city projekter over hele verden. Peter, som er ejer at selskabet, har over 10 års erfaring med smart city projekter. Dette inkluderer smart city og dataøkosystem policy arbejde for EU Kommissonen, Direktør for City Data Exchange og Smart City EMEA i Hitachi og nu gennem Smart City Insights. Smart City Insights er rådgiver for det Danske Smart City Partnerskab og arbejder derudover med Smart City Roadmaps/Implementering (Canada/Saudi Arabien/Danmark), Open Data/commerciel data (Danmark/UK/USA) og data startegier for den private sektor (Danmark/Tyskland/Frankrig) Smart City Insight træner også byer i smart city organisering, forretningsmodeller og datadelingsmodeller gennem 'The Academy for Smarter Communities'.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning

Robert Jacobsens Vej 83
2300 Copenhagen
Denmark

+4522705909

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje