Smart Fredrikstad
Smart Fredrikstad
Smart Fredrikstad

Smart Fredrikstad

Vi skaper en bærekraftig fremtid med smarte løsninger

I Smart Fredrikstad jobber vi med infrastrukturer som Smarte Bygg, Smart Vann, Smart Energi, Smart Helse, Smart Governance og Smart Mobilitet. Smart teknologi, integrasjon, samarbeid, medvirkning og innovasjon skal skape bedre tjenester for innbyggere, effektiv og smartere drift av offentlig og privat sektor ogsosiale og miljømessige verdier for Fredrikstadsamfunnet.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Fredrikstad kommune og våre partnere etablerer et program – Smart Fredrikstad – hvor vi samarbeider om å utvikle, teste og realisere ulike smarte prosjekter.

Ved å åpne opp utvalgte data og distribuere dem fritt, skal Fredrikstad kommune bidra til at alle (lokalt og regionalt) får utvikle, teste og demonstrere sine systemer basert på relevant informasjon, i tråd med prinsippene for Open & Agile Smart Cities (OASC) hvor kommunen er medlem. Strenge personvernprinsipper skal legges til grunn.

Det skal etableres en fysisk arena på egnet sted for «Smart Fredrikstad InnovasjonsLab», gjerne som en videreføring og videreutvikling av prosjektet Bylab i sentrum.

Fredrikstad kommune og næringsaktører skal jobbe med å skape nye tjenester basert på innovative digitale løsninger og med utgangspunkt i brukerbehov og overordnet planlegging.

Gjennom bevisst kommunikasjon om prosjekter og resultater, skal vi synliggjøre satsingen og på den måten gjøre innbyggerne og bedrifter bevisst på det som skjer, og samtidig tiltrekke oss aktører som ønsker å være med i prosessen.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Mobilitet
Helse
Avfall
Turisme
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Utdanning

Nygaardsgata 16
1606 FREDRIKSTAD
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje