Sola kommune
Sola kommune
Sola kommune

Sola kommune

Ansvar for hverandre

Sola kommunes visjon er «Ansvar for hverandre», som uttrykker kommunens ansvar for innbyggerne, og innbyggernes ansvar for hverandre. Kommunen er allsidig og moderne – Sola kulturhus har et bredt kult

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Sola kommunes visjon er «Ansvar for hverandre», som uttrykker kommunens ansvar for innbyggerne, og innbyggernes ansvar for hverandre. Kommunen er allsidig og moderne – Sola kulturhus har et bredt kulturtilbud for store og små, og kommunen er også viktig for næringslivet i regionen, med viktige knutepunkt som Stavanger Lufthavn Sola og Risavika havn.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Rådhusvegen 21
4050 SOLA
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje