Stavanger kommune
Stavanger kommune
Stavanger kommune

Stavanger kommune

Smartbyen Stavanger

Smartbyen Stavanger er en avdeling og et kontor, som koordinerer smartbyarbeidet i Stavanger kommune.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Smartbyen Stavanger styres med utgangspunkt i Veikart for Smarbyen https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/veikart-for-smartbyen/

Fem satsningsområder I veikartet har kommunen valgt ut fem områder der Stavanger har spesielt gode forutsetninger til å utvikle løsninger som kommer innbyggerne til gode, og som vil gi grunnlag for næringsutvikling og nye arbeidsplasser.

De fem områdene er:

  • Helse og velferd

  • Utdanning og kunnskap

  • Energi, klima og miljø

  • Urban kunst

  • Styring og demokrati

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Øvre Kleivegate 15
4005 STAVANGER
Norway

45699909

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje