Telia Norge
Telia Norge
Telia Norge

Telia Norge

Teleoperatør

Telia er en digital tilrettelegger i samfunnet. Sammen med partnere og andre virksomheter skal vi utveksle kunnskap og teknologi for å skape innovasjon, digitalt entreprenørskap, produktivitet og bære

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Telia er en digital tilrettelegger i samfunnet. Sammen med partnere og andre virksomheter skal vi utveksle kunnskap og teknologi for å skape innovasjon, digitalt entreprenørskap, produktivitet og bærekraftig vekst.

Samfunnsansvar er en integrert del av virksomheten vår. Vi i Telia tror mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting, og digital tilkobling har viktige og positive effekter på samfunnsutviklingen. Vi tror liv kan berikes og vi tror store samfunnsmessige utfordringer kan løses gjennom ny teknologi, kommunikasjon og samhandling. Telia skal være en digital tilrettelegger i samfunnet, og i det står mobilteknologi helt sentralt. Sammen med partnere og andre virksomheter skal vi utveksle kunnskap og teknologi for å skape innovasjon, digitalt entreprenørskap, produktivitet og bærekraftig vekst. Vi skal kombinere det som er bra for samfunnet med det som er bra for vår virksomhet.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Sandakerveien 140
0484 OSLO
Norway

+47 924 05 051

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje