Time kommune
Time kommune
Time kommune

Time kommune

offentleg verksemd

offentleg verksemd

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

offentleg verksemd

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Arne Garborgs veg 30
4344 BRYNE
Norway

901 68 099

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje