Vestregionen
Vestregionen
Vestregionen

Vestregionen

15 kommuner vest for Oslo

Strategisk samarbeid mellom 15 kommuner

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Strategisk samarbeid mellom 15 kommuner

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Å vegen 5
8392 Sørvågen
Norway

90613953

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje