VICINITY 2020
VICINITY 2020
VICINITY 2020

VICINITY 2020

EU-prosjekt om lokalt IoT-nettverk

Open virtual neighbourhood network to connect IoT infrastructures and smart objects.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Open virtual neighbourhood network to connect IoT infrastructures and smart objects.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Gottlieb Daimler Straße
67663 Kaiserslautern
Germany

+49 631 205 3283

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje