X2 Labs
X2 Labs
X2 Labs

X2 Labs

A Startup Factory.

Akselerator

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Akselerator

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning

Ulsbergleitet 27
4034 STAVANGER
Norway

92415949

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje