3Dtracking
3Dtracking
3Dtracking

3Dtracking

Posisjonering av mobile objekter

3dtracking er en flåtestyrings løsning for bevegelige objekter. Vi har utstyr i alle nett GSM - NB-iot Sigfox og LoRa Ferdige løsninger for deg å ta i bruk.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

3dtracking er en flåtestyrings løsning for bevegelige objekter. Vi har utstyr i alle nett GSM - NB-iot Sigfox og LoRa Ferdige løsninger for deg å ta i bruk.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Avfall
Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Parkeringsløsninger
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering

Årvollskogen 51
1529 MOSS
Norway

92219200

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje