Utfordringer

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i


Improving Health Care

Improving Health Care

Improving Health Care

Reducing need for travel

Reducing need for travel

Reducing need for travel

Improving Energy Supply Efficiency

Improving Energy Supply Efficiency

Improving Energy Supply Efficiency

Facilitating Citizen Engagement

Facilitating Citizen Engagement

Facilitating Citizen Engagement

Reducing water pollution

Reducing water pollution

Reducing water pollution

Enhanced data security

Enhanced data security

Enhanced data security

Redusere investeringskostnader

Redusere investeringskostnader

Redusere investeringskostnader

Enhances Grid Stability

Enhances Grid Stability

Enhances Grid Stability

Creating new jobs

Creating new jobs

Creating new jobs

Enabling new business opportunities

Enabling new business opportunities

Enabling new business opportunities

Reducing energy bills

Reducing energy bills

Reducing energy bills

Improving personnel efficiency

Improving personnel efficiency

Improving personnel efficiency

Improving Energy Usage Efficiency

Improving Energy Usage Efficiency

Improving Energy Usage Efficiency

Parkeringsløsninger

Parkeringsløsninger

Løsninger for bedre håndtering av parkering

Promoting active living

Promoting active living

Promoting active living

Forbedre tilgang på data

Forbedre tilgang på data

Forbedre tilgang på data

Redusere luftforurensning

Redusere luftforurensning

Redusere luftforurensning

Innsamling av data

Innsamling av data

Innsamling av data

Reducing Operation Costs

Reducing Operation Costs

Reducing Operation Costs

Increasing share of renewables

Increasing share of renewables

Increasing share of renewables

Limiting Urban Sprawl

Limiting Urban Sprawl

Limiting Urban Sprawl

Shaving peak Energy Demand

Shaving peak Energy Demand

Shaving peak Energy Demand

Improving Elderly Care

Improving Elderly Care

Improving Elderly Care

Improving public transport accessibility

Improving public transport accessibility

Improving public transport accessibility

Promoting sustainbable use of land

Promoting sustainbable use of land

Promoting sustainbable use of land

Fokus på å gi innsyn i egne data

Fokus på å gi innsyn i egne data

Fokus på å gi innsyn i egne data

Improving Life Quality

Improving Life Quality

Improving Life Quality

Promoting sustainable behavior

Promoting sustainable behavior

Promoting sustainable behavior

Resirkulering

Resirkulering

Resirkulering

Promoting sustainable private transport models

Promoting sustainable private transport models

Promoting sustainable private transport models

Reducing use of fossils

Reducing use of fossils

Reducing use of fossils

Decreasing energy consumption in buildings

Decreasing energy consumption in buildings

Decreasing energy consumption in buildings

Reducing soil pollution

Reducing soil pollution

Reducing soil pollution

Promoting sustainable disposal of waste

Promoting sustainable disposal of waste

Promoting sustainable disposal of waste

Improving travel safety

Improving travel safety

Improving travel safety

Reducing use of fossils in public transport

Reducing use of fossils in public transport

Reducing use of fossils in public transport

Improving education

Improving education

Improving education

Improving social integration

Improving social integration

Improving social integration

Faster data transfer

Faster data transfer

Faster data transfer

Increasing energy efficiency of appliances

Increasing energy efficiency of appliances

Increasing energy efficiency of appliances

Improving traffic management

Improving traffic management

Improving traffic management

Encouraging digital entrepreneurship

Encouraging digital entrepreneurship

Encouraging digital entrepreneurship

Reducing waste generation

Reducing waste generation

Reducing waste generation

Reducing GHG Emissions

Reducing GHG Emissions

Reducing GHG Emissions

Increasing Safety

Increasing Safety

Increasing Safety

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje