kategorier

kategorier

Medlemmene er kategorisert i kategoriene under

Kategoriene består av en rekke underkategorier

Sektor

Sektor

Innenfor hvilken sektor

Virksomhetsområde

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Stikkord

Stikkord

Stikkord

Utfordringer

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje