Smarte Byer Norge

Smarte Byer Norge

Smartbynettverk for alle


Smarte Byer Norge

Smarte Byer Norge

Smartbynettverk for alle

Vi driver frem bærekraftig smartbyutvikling og innovasjon ved å koble smartby-entusiaster på tvers av fag, bransjer, organisasjoner og næringsliv. Dette gjør vi ved å tilby arenaer for samskaping. Målet er at de som deltar i nettverket skal finne hverandre og sammen skape smarte løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Organisasjoner

Organisasjoner

Medlemskatagorier

Løsninger

Løsninger

Løsninger

Sektor

Sektor

Innenfor hvilken sektor

Virksomhetsområde

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Stikkord

Stikkord

Stikkord

Utfordringer

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje