A-LAB Arkitekter
A-LAB Arkitekter
A-LAB Arkitekter

A-LAB Arkitekter

Vi har som mål å påvirke stedsutvikling

A-lab er et internasjonalt orientert arkitektkontor, lokalisert i Oslo. A-lab ble startet i 2000 og har nå over 100 engasjerte ansatte.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Rent vann og gode sanitærforhold
Ren energi for alle
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Kompetansen er sammensatt: fra formgivende arkitekter til eksperter på bærekraftig byfortetting, teknologi og prosjektledelse. Vi jobber som regel tverrfaglig med eksterne ressurspersoner, og A-lab brukes ofte som referanse innen bærekraftig by- og stedsutvikling, ikonisk arkitektur og tverrfaglig BIM-prosjektering.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Reducing need for travel
Promoting sustainbable use of land
Promoting sustainable behavior

Drammensveien 130
0277 OSLO
Norway

46212682

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje