ABAX
ABAX
ABAX

ABAX

The difference is ABAX

Teknologi forandrer måten verden fungerer på, og dette påvirker alle deler av arbeidslivet. For ABAX betyr det at vi må tilby smarte løsninger som gir deg adgang til hele arbeidsplassen din, uavhengig av om du befinner deg i bilen, på kontoret eller ute i felt. Derfor er vår Mission Statement "Solutions Provider for The Connected Workspace".

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre tjenester hjelper kundene å holde seg oppdaterte, bli mer effektive og spare penger ved å tilby Internet of Things-løsninger (IoT) i verdensklasse. ABAX er det raskest voksende telematikkselskapet i Europa og fokuserer på å levere IoT-løsninger som maksimerer verdien for våre kunder.

Ved å tilby mobilitet, fleksibilitet og brukervennlighet tror ABAX på et sømløst integrert IoT-domene som løser hverdagsproblemer for vår målgruppe. Alle aspekter av våre tjenester kommuniserer med hverandre for å kunne tilby maksimal fleksibilitet og en ledende løsning innen kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester.

Businessmodellen vår er basert på en SaaS-løsning (Software as a Service). Vi har bygd en fullt integrert softwareplatform som kan tilpasses fremtidens innovative tjenester. Vår hardware, software og våre produkter er lette å installere og bruke.

Hos ABAX jobber over 400 ansatte, fordelt på salg, kundeservice, markedsføring, administrasjon, kvalitet og utvikling. Vi har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Polen, England, Tyskland og Kina. Hovedkontoret ligger i Larvik, Norge..

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Improving travel safety
Improving traffic management

Hammergata 20
3264 LARVIK
Norway

+47 22222299

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje