Agder energi
Agder energi
Agder energi

Agder energi

Fremtidens kraftselskap

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledend

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Creating new jobs
Enabling new business opportunities
Enhances Grid Stability
Improving Energy Supply Efficiency
Improving Energy Usage Efficiency
Promoting sustainable disposal of waste
Reducing use of fossils
Reducing use of fossils in public transport

Kjøita 18
4630 KRISTIANSAND S
Norway

38607000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje