andXor
andXor
andXor

andXor

Totalleverandør av energieffektiviseringstjenester

Automasjon & SD-anlegg. Vi er opptatt av å levere kommersielt og teknisk åpne løsninger, hvor den teknologien som til en hver tid er mest egnet blir benyttet.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Likestilling mellom kjønnene
Ren energi for alle
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Liv på land
Fred og rettferdighet
Samarbeid for å nå målene

andXor AS er en totalleverandør av løsninger for automasjon og SD-anlegg, med fokus på å tilby riktig automasjonsløsning for styring av tekniske anlegg. Med dette mener vi at våre leveranser skal strekke seg ut over komponenter, funksjoner og systemer som virker hver for seg. Våre leveranser skal bestå av helhetlige løsninger hvor samspill mellom tekniske systemer og energieffektivisering er i fokus.

Vi samordner styring av ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, lys, automatikk for snøsmelting, lastkontroll/maksimalvokter, romkontroll, alarmer osv, og utnytter samspillet mellom anleggene til å effektivisere og optimalisere energibruken i bygg.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Telekommunikasjon og programvare
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Increasing energy efficiency of appliances
Redusere investeringskostnader
Increasing Safety
Decreasing energy consumption in buildings
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Creating new jobs

Kjellstadveien 5
3402 LIER
Norway

+4791317078

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje