Antler
Antler
Antler

Antler

Internasjonalt VC fond som investerer i tidligfase selskap

Antler er et internasjonalt VC fond med fokus på investeringer i tidligfase oppstartsselskaper. I Norge er fokus primært på innovasjoner i og rundt berøringspunktene Smart City; Energi, Eiendom og Mob

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Likestilling mellom kjønnene
Ren energi for alle
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Antler er et internasjonalt VC fond med fokus på investeringer i tidligfase oppstartsselskaper. I Norge er fokus primært på innovasjoner i og rundt berøringspunktene Smart City; Energi, Eiendom og Mobilitet.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Mobilitet
Avfall
Telekommunikasjon og programvare
Turisme
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Bank og finans
Maritim industri
Handel
Hospitality

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving Life Quality
Enabling new business opportunities

Edvard Storms gate 2
0166 OSLO
Norway

40068397

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje