Apico
Apico
Apico

Apico

Enabling digital bridges

Apico skaper interoperabilitet, reduserer kostnader og sørger for fullstendig innhenting av all tilgjengelig informasjon til et digitalt økosystem. Smarte byer kan dermed ta datadrevne beslutninger og

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

Apico skaper interoperabilitet, reduserer kostnader og sørger for fullstendig innhenting av all tilgjengelig informasjon til et digitalt økosystem. Smarte byer kan dermed ta datadrevne beslutninger og optimalisere byens styring og kontroll.

Apico er et oppstartselskap fra NTNU Trondheim og CERN som benytter teknologi til å forenkle digitaliseringsprosessen i byer. Apico kobler enkelt sammen enheter fra ulike leverandører inn i et felles system. Det bidrar til interoperabilitet og løser dermed en av dagens flaskehalser i smartbyutviklingen. Apico benytter en programvare som reduserer tid (10x) og kostnader betraktelig når det kommer til å koble sammen maskinvarer og koble disse til digitale systemer. En jobb som ville tatt 3 uker gjennom normal prosedyre (manuelt arbeid) tar nå opptil 2 dager. Programvaren er kompleks for at jobben kan forenkles uten at det går på bekostning av sikkerhet og feilmargin.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Forbedre tilgang på data

Markveien 23
2003 LILLESTRØM
Norway

+47 482 22 522

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje