Applied Autonomy
Applied Autonomy
Applied Autonomy

Applied Autonomy

Kunnskap, løsninger og tjenester for autonom transport

Ved gjennomføring av demonstrasjoner, piloter og utprøving av autonome kjøretøy, tilbyr Applied Autonomy både rådgivning, tilrettelegging, sertifisering, juridisk ansvar og drift av autonome transport

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

Ved gjennomføring av demonstrasjoner, piloter og utprøving av autonome kjøretøy, tilbyr Applied Autonomy både rådgivning, tilrettelegging, sertifisering, juridisk ansvar og drift av autonome transportløsninger.

Applied Autonomy sine kunder er Statens Vegvesen, Fylkeskommuner, Kommuner, Transportselskaper og aktører som vil ta i bruk autonome transportløsninger.

Applied Autonomy leverer løsninger i neste generasjon transportsystem. Applied Autonomy ivaretar autonom drift og kontrollsenter i Testarena Kongsberg og i Gjøvik. Prosjektene leveres i samarbeid med mange aktører. Nettbuss leverer operatørene i kjøretøyene.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility

Kirkegårdsveien 45
3616 KONGSBERG
Norway

46446900

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje