Arcus Vita
Arcus Vita
Arcus Vita

Arcus Vita

Nøkkelen til byen - "Digital nøkkel til samfunnets viktige aktører"

Arcus Vita er leverandør av Swedlock BLUE digitale nøkkel til alle kommunale aktører som har mye nøkler i daglig bruk i Norge.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Arcus Vita er leverandør av Swedlock BLUE digitale nøkkel til alle kommunale aktører som har mye nøkler i daglig bruk i Norge.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Maritim industri
Handel
Hospitality

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Improving travel safety
Resirkulering
Increasing Safety
Encouraging digital entrepreneurship

Eikeskogvegen 30
5570 AKSDAL
Norway

53757750

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje