Asplan viak
Asplan viak
Asplan viak

Asplan viak

Former samfunnet – ser mennesket

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Våre rådgiv

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Rent vann og gode sanitærforhold
Ren energi for alle
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet.

Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber i tverrfaglige lag for å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i tett dialog med våre oppdragsgivere. Asplan Viak følger prosjektene hele veien fra utredninger i tidligfase, overordnet planlegging og prosjektering, til ferdigstillelse, igangsetting og drift. Oppdragsgivers behov, minst mulig miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Mobilitet
Avfall
Turisme
Bygg og anlegg
Bio og naturressurser
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Promoting sustainbable use of land
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Reducing water pollution
Reducing use of fossils
Enabling new business opportunities

Kjørboveien 20
1337 SANDVIKA
Norway

45000910

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje