Stiftelsen Basic Internet
Stiftelsen Basic Internet
Stiftelsen Basic Internet

Stiftelsen Basic Internet

Fri tilgang til informasjon

Vil du at din by gjør en forskjell? Gi alle innbyggere fri tilgang til informasjon og bidra til digital inkludering og samfunnsbygging i Afrika. Stiftelsen Basic Internet er dannet av Universitet i O

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Fred og rettferdighet
Samarbeid for å nå målene

Vil du at din by gjør en forskjell? Gi alle innbyggere fri tilgang til informasjon og bidra til digital inkludering og samfunnsbygging i Afrika.

Stiftelsen Basic Internet er dannet av Universitet i Oslo (UiO) og Kjeller Innovasjon for å bidra at alle er med i den digitale tidsalderen. Vi promotere "Internet Lite for All", en fri tilgang til informasjon (text og bilder) på internett. En slik Internet Lite vil danne grunnlag for

  • digital inkludering - "du trenger ikke å ha mobilt bredbånd for å søke når bussen går",
  • tilgang til informasjon overalt - "hver nett skal ha en lag som gi fri tilgang til informasjon"
  • sensorkommunikasjon - "støtter den nye Wifi standarden om sensor kommunikasjon". Vi er tilknyttet til UiO på Kjeller og ha en sterk forankring i akademia, samt samarbeid i flere land i Afrika. Gjennom Internet Lite bidra vi til et sikre nett (bare tekst og bilder, ingen ondsinnet java script), samfunnssikkerhet, digital inkludering og dermed styrke tillit til digital systemer og til samfunnet generelt.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Helse
Telekommunikasjon og programvare
Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Improving Life Quality
Increasing Safety
Improving Health Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Gunnar Randers' vei 19
2007 KJELLER
Norway

90838066

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje