Bredbåndsfylket Troms
Bredbåndsfylket Troms
Bredbåndsfylket Troms

Bredbåndsfylket Troms

Sikre samband i Nord-Norge

Bredbåndsfylket legger grunnlaget for den digitale infrastrukturen i hele Troms fylke. Vi eier og drifter over 1.500km med fiberkabler og har flere hundre lokasjoner tilkoblet! Vi ønsker å legge til r

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Bredbåndsfylket legger grunnlaget for den digitale infrastrukturen i hele Troms fylke. Vi eier og drifter over 1.500km med fiberkabler og har flere hundre lokasjoner tilkoblet! Vi ønsker å legge til rette for den offentlige og private utviklingen innenfor digitalisering og framtidig næringsutvikling. Vårt mål er å tilby det beste lokale tilbudet og samtidig gjøre regionen konkurransedyktig i det globale markedet. Vi har derfor blant annet et stort fokus på internasjonale fiberkabler og datasenter utbygging.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Enhanced data security
Improving traffic management
Reducing Operation Costs
Enabling new business opportunities

Stakkevollvegen 33
9010 TROMSØ
Norway

77788700

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje