BIMM
BIMM
BIMM

BIMM

The Ultimate Urban Ride

BIMM is Norway’s leading New Mobility solution provider. We are building the future of urban mobility by helping people get around in an eco-friendly way. BIMM offers a fleet of Personal Mobility th

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Liv på land
Fred og rettferdighet
Samarbeid for å nå målene

BIMM is Norway’s leading New Mobility solution provider. We are building the future of urban mobility by helping people get around in an eco-friendly way.

BIMM offers a fleet of Personal Mobility that provides consumers and corporates with access to rides through a variety of modes, including e-scooters, EV and electric ride sharing.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Telekommunikasjon og programvare
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Redusere luftforurensning
Increasing share of renewables
Enabling new business opportunities

Nordahl Griegs vei 14
1462 FJELLHAMAR
Norway

92436890

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje