BIR
BIR
BIR

BIR

Bergensregionens avfallsselskap

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet,

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Liv under vann
Liv på land
Fred og rettferdighet
Samarbeid for å nå målene

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet, herunder WasteIQ.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Avfall
Mat og landbruk
Bio og naturressurser

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Redusere luftforurensning
Redusere investeringskostnader
Promoting sustainable behavior
Reducing waste generation
Reducing use of fossils
Reducing Operation Costs
Encouraging digital entrepreneurship

Conrad Mohrs veg 15
5072 BERGEN
Norway

55277700

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje