Bitmesh
Bitmesh
Bitmesh

Bitmesh

smartbygg

Vi effektiviserer sentrale driftskontroll innen brann . Automatiserer tester som er lovpålagte og utføres årlig eller ukentlig. Vi bruker sensor teknolog og samler inn data fra bygganlegg rett opp i

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Vi effektiviserer sentrale driftskontroll innen brann . Automatiserer tester som er lovpålagte og utføres årlig eller ukentlig. Vi bruker sensor teknolog og samler inn data fra bygganlegg rett opp i sky-tjenesten. Azure Clould . styrer kontroll mekanismen og generer rapport til byggeieren. Byggeieren vil få full digitaliserte rapport.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Sikkerhet
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Reducing need for travel
Increasing Safety
Decreasing energy consumption in buildings

Vågsbygdringvn 31
4621 kristiansand
Norway

90558192

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje