Bouvet
Bouvet
Bouvet

Bouvet

Digitalt konsulentselskap

Bouvet Norge tilbyr over 1300 konsulenter hovedsaklig innen digital virksomhet. Firmaet prøver å være en god partner for alle kunder, enten det nå er kommuner eller firmaer.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Ren energi for alle
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Samarbeid for å nå målene

Bouvet Norge tilbyr over 1300 konsulenter hovedsaklig innen digital virksomhet. Firmaet prøver å være en god partner for alle kunder, enten det nå er kommuner eller firmaer.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Enhanced data security
Improving traffic management
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Increasing energy efficiency of appliances
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Improving social integration
Improving Life Quality
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing water pollution
Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Reducing Operation Costs
Improving personnel efficiency
Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Sørkedalsveien 8
0369 OSLO
Norway

55200917

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje