Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene

Register og forenklingsetat

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som effektiviserer, samordner og forenkler dialogen med det offentlige for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn

Registeretat med 18 offentlige register, hovedsakelig næringsregister. Forvalter av Altinn-løsningen og nasjonale datakataloger.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Enhanced data security
Enabling new business opportunities

Havnegata 48
8900 BRØNNØYSUND
Norway

+4775007500

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje