Byantropologene
Byantropologene
Byantropologene

Byantropologene

Vi jobber for en by- og stedsutvikling som setter menneskene først

Byantropologene jobber for å fremme en menneskeorientert tilnærming til by- og stedsutvikling, og gjør dette gjennom bl.a. lokal medvirkning, stedsanalyser, beboerkartlegging og mulighetsstudier. Dett

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Likestilling mellom kjønnene
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

Byantropologene jobber for å fremme en menneskeorientert tilnærming til by- og stedsutvikling, og gjør dette gjennom bl.a. lokal medvirkning, stedsanalyser, beboerkartlegging og mulighetsstudier. Dette gjør vi ofte tverrfaglig sammen med f.eks. arkitekter/landskapsarkitekter og (tjeneste)designere. Vi tilbyr også workshops og foredrag innen medvirkning og sosial bærekraft.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Promoting active living
Improving social integration
Improving Life Quality
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement

Jens Bjelkes gate 78B
0652 Oslo
Norway

91633581

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje