CityQ
CityQ
CityQ

CityQ

Helårssykkel med tak og 4 hjul

CityQ har utviklet en ny type helårssykkel med tak og 4 hjul – inkludert mobilitets-plattform der sykkelen leies og deles sammen med elbiler og elsykler. CityQ kjøretøyet er en elsykkel med plass til

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

CityQ har utviklet en ny type helårssykkel med tak og 4 hjul – inkludert mobilitets-plattform der sykkelen leies og deles sammen med elbiler og elsykler.

CityQ kjøretøyet er en elsykkel med plass til 2 passasjerer og bagasje. Som elsykkel må brukeren bruke pedalene på CityQ, men har motor som gir 25km/t. Den kan kjøres på sykkelveier og bilfrie områder – og kan parkere i vanlige sykkelparkeringer.

Bruken styres av en app, både for bestilling, låsing og tracking.

CityQ egner seg for bruk hele året, med tak, sidedører og vinterdekk. Med godt over 200 dager med regn og frost kan CityQ høyere sykkelandel, bedre utnyttelse av sykkel-infrastrukturen og redusere alle korte bilturer.

Over 50% av alle bilturer er under 5 km. Det betyr at CityQ kan halvere biltrafikken i byer og boligfelt – og gjøre bedrifter i byene mindre avhengig av bilkjøring til jobb, og dyre parkeringsplasser.

En CityQ med en ebilpool kan erstatte 4 p-plasser til en brøkdel av prisen.

CityQ kan bestilles via www.cityq.biz som deleløsning, leie og kjøp. Via www.Maaslev.com kan CityQ tilbys som tjeneste og del av privat elsykkelpool for bedrifter og boligfelt.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Promoting sustainable private transport models
Promoting active living

Månesigden 20
1337 SANDVIKA
Norway

+47 900 20 538

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje