Climate-Kic
Climate-Kic
Climate-Kic

Climate-Kic

EU-nettverk for klimaaktører

EU-nettverk for klimaaktører

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

EU-nettverk for klimaaktører

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Vann
Luft

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Reducing use of fossils in public transport
Promoting sustainable behavior
Reducing water pollution
Reducing use of fossils
Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Nils Koppels Allé Building 402
2800 Copenhagen
Denmark

+4773598028

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje