Colab
Colab
Colab

Colab

Co-working space i Larvik

Colab er et arbeidsfelleskap for mennesker og selskaper som ønsker å satse på egne prosjekter. Her jobber etablerte bedrifter, oppstartsselskaper og frilansere i et inspirerende, profesjonelt miljø.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Colab er et arbeidsfelleskap for mennesker og selskaper som ønsker å satse på egne prosjekter. Her jobber etablerte bedrifter, oppstartsselskaper og frilansere i et inspirerende, profesjonelt miljø. Vi tilbyr lokaler, tekniske fasiliteter, nettverk og faglige ressurser til våre medlemmer.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Feyers gate 7
3256 LARVIK
Norway

+47 974 18 334

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje