Com4
Com4
Com4

Com4

Mobiloperatør som tilbyr mobil datakommunikasjon for IoT

Com4 er en mobiloperatør som har spesialisert seg på mobil datakommunikasjon til IOT

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Com4 er en mobiloperatør som har spesialisert seg på mobil datakommunikasjon til IOT

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data

Karvesvingen 5
0579 OSLO
Norway

94 04 94 04

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje