Construo
Construo
Construo

Construo

Konsulenter innen IKT, planlegging og strategi

Konsulenter innen IKT, planlegging og strategi

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Konsulenter innen IKT, planlegging og strategi

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Revelia 11
1459 NESODDEN
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje