Coxit
Coxit
Coxit

Coxit

Kommunikasjon. Som virker.

Coxit er blant Norges og Nordens mest profilerte rådgivere i skjæringspunktet mellom teknologi, kommunikasjon og media med utstrakt erfaring og forståelse for digitale trender og sosiale medier. Coxit

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Coxit er blant Norges og Nordens mest profilerte rådgivere i skjæringspunktet mellom teknologi, kommunikasjon og media med utstrakt erfaring og forståelse for digitale trender og sosiale medier. Coxits byråleder, Magnus Brøyn, er en ettertraktet foredragsholder, konferansier og debattleder på konferanser i både inn- og utland. Coxit bistår med rådgivning innen bl.a. innovasjon, byutvikling og teknologi som resulterer i smarte(re) byer (og bygg) - i dag og i fremtiden - da vi brenner for å skape en smartere fremtid. I dag.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Enhanced data security
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Trelastgata 3
0191 OSLO
Norway

40005959

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje