CPM Analytics
CPM Analytics
CPM Analytics

CPM Analytics

Innsikt som skaper resultater - norsk data science selskap

CPM Analytics er et norsk data science selskap etablert i 2006 med spesialisert kompetanse og unike verktøy innen moderne analyse, big data, AI og maskinlæring. Vår kompetanse inkluderer datainnhentin

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

CPM Analytics er et norsk data science selskap etablert i 2006 med spesialisert kompetanse og unike verktøy innen moderne analyse, big data, AI og maskinlæring. Vår kompetanse inkluderer datainnhenting, integrasjon, data mining/struktur, avansert analyse og rådgivning med hovedfokus innenfor fagområdet "marketing analytics.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Improving public transport accessibility
Promoting sustainable disposal of waste
Encouraging digital entrepreneurship
Enabling new business opportunities

Gullhaugveien 7
0484 OSLO
Norway

40018440

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje